पर्वरी पोलिसांनी एकतानगर येथे संशयित जयवंत शिरोडकर (३१) यास अटक केली व २.५४ लाखांचा अडीच किलो गांजा जप्त केला.

|
13th June 2022, 09:46 Hrs

Click www.goanvarta.com