पर्वरी पोलिसांनी एकतानगर येथे संशयित जयवंत शिरोडकर (३१) यास अटक केली व २.५४ लाखांचा अडीच किलो गांजा जप्त केला.


13th June 2022, 09:46 pm

Click www.goanvarta.com