हणजूणमधून २६ भाडेकरूंना अटक । कसलीच कायदेशीर कागदपत्रे नसल्याने पोलिसांची कारवाई

|
07th December 2022, 11:54 Hrs

हणजूणमधून २६ भाडेकरूंना अटक । कसलीच कायदेशीर कागदपत्रे नसल्याने पोलिसांची कारवाई